שאלה: האם גם ילדים יכולים להיבדק קינסיולוגית ?

ניתן לבדוק קינסיולוגית בכל גיל. מעוללים ועד הגיעם לגיל שיבה מופלגת.

אצל פעוטים ואנשים מבוגרים שאין אפשרות להשתמש במתח השריר של הזרוע, הבדיקה נעשית דרך צד שלישי.

לשאלות נוספות  ליצירת קשר